Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Hatályos: 2019. 12. 17.-től.

Melyek („Szerződés”) vonatkoznak egyrészről a Tóth Adorján ev.-ra (kisadózó vállalkozás, székhely: 1085 Budapest, Mária u. 18. fsz. 4., adószám: 69623374-1-42, Nyilvántartási szám: 53450320, a seotudatos-szovegiras.hu elnevezésű weboldal (továbbiakban: „weblap”, „weboldal”, „webshop”, „webáruház”) üzemeltetőjére (továbbiakban „Üzemeltető”, „Szolgáltató”, „Szervező”, „Webáruház”, „Webshop”, „Weblap”), másrészről a weblap látogatóira, használóira, a weblapon keresztül rendelést leadókra, a weblapon hirdetett szolgáltatásokat bármilyen módon megrendelőkre vagy hírlevélre feliratkozókra (továbbiakban „Megrendelő”, „Megbízó”, „Látogató”), együttesen: „Felek”-re.

I. A weboldal használata, annak szabályai, a szabályok megszegésének következményei, szerzői jogok

A weboldal használtára bármilyen cselekvőképes személy jogosult. Azonban annak tartalma, ide értve kifejezetten, de nem kizárólag a szakmai és jogi vonatkozású elemeket, például fotók, videók, egyéb hanganyagok vagy letölthető dokumentumok, szerzői jogvédelem alatt állnak. Azok felhasználása, terjesztése vagy megosztása tilos, kivéve, ha az Üzemeltető ehhez írásban nem járul hozzá. Ez esetben a hozzájáruláskor kikötött feltételek mentén szabad felhasználni a szóban forgó tartalmi elemeket, tartalmakat.

A fentiek be nem tartása törvénysértésnek minősül, és a törvénysértő személynek (vagy cégnek) megkezdett A/4-es oldalanként és képenként külön-külön nettó 50 000 forintnyi kötbért köteles fizetnie, mely a törvénysértés kezdetétől 8 napon belül esedékessé válik. (1 oldal, mint mértékegység: egy A4-es oldal, 12-es betűméret mellett, Times New Roman betűtípussal.) Késedelmes megfizetés esetén a késedelmi kamat megkezdett naponként 1 000 forint.

A fenti hatálya kiterjed még: az Üzemeltető által működtetett, a témába közvetlenül vagy csak áttételesen kapcsolódó egy offline vagy online felületeire is. Például, de nem kizárólag: kiadványok, társoldalak, social media oldalak vagy csoportok (pl. Facebook, Pinterest, Instagram), az Üzemeltető által tartott előadások írott-, képi-, videós- és hang anyagai, blog bejegyzések.

A SEOtudatos és a #SEOtudatos márkanév és a hozzájuk tartozó logo, valamint a logo egyes változatai a Szolgáltató szerzői jogi védelem alá tartozó kizárólagos tulajdonát képezik.

Fentiektől eltérni kizárólag az Üzemeltető által adott írásos engedély birtokában szabad, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit felülíró esetleges egyedi szerződésben foglaltak szerint.

Egyebekben a weboldal használata ingyenes.

II. Kapcsolat, kapcsolattartás, adatok, adatkezelés

Üzemeltető, ha a Látogató ehhez hozzájárul, hírlevelet küldhet, levelezőlistára való feliratkozást követően információkat küldhet vagy promóciókról tájékoztathat, kapcsolat-felvételi form-on keresztül kapcsolat felvételi lehetőséget tesz lehetővé. Az ezekre való feliratkozás vagy ezek használatuk során Látogató kifejezetten elfogadja az Adatkezelési szabályzatot és az abban foglaltakat.

A fentiek során Látogatónak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz kell hozzájárulnia.

A kapcsolattartással kapcsolatos további információkról rendelkezik még: IX. pont.

III. A megrendelés, a szolgáltatás és a teljesítés tárgya és menete

3.1 Vásárlás. A weboldalon feltüntetett termékeket és szolgáltatásokat elektronikus úton leadott megrendeléssel lehet megvásárolni. A megrendelésre vonatkozó szabályokat a jelen szerződés szabályozza.

3.2.1. Általános szolgáltatások.

A weblapon megrendelhető szolgáltatások:

– Általános üzletviteli tanácsadás (ÖVTJ 702201)

– PR, kommunikáció m.n.s. (ÖVTJ 702101)

– Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás (ÖVTJ 702202)

– Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés (ÖVTJ 702204)

– Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás (ÖVTJ 702203)

 

3.2.2. A SEOtudatos és a #SEOtudatos márkanévhez köthető szolgáltatások.

a. Szöveges tartalom készítés

b. #SEOtudatos szöveges tartalom elemzés

c. #SEOtudatos szövegíró workshop

 

3.2.3. A SEOtudatos és a #SEOtudatos márkanévhez köthető elektronikus termékek.

a. SEO szövegírás checklist (vagy #SEOtudatos szövegírás checklist)

b. SEO szövegírás checklist  – részletes, videós verzió (vagy #SEO szövegírás checklist  – részletes, videós verzió)

 

Az egyes szolgáltatásokat, vagy azok egyes elemeit Szolgáltató professzionális alvállalkozókon keresztül, illetve az ő közreműködésükkel, akár közvetített szolgáltatás keretein belül is nyújthatja.

Amennyiben egy adott időpontra szóló szolgáltatást Megrendelő nem tudja igénybe venni az adott időpontban, pl. a meghirdetett workshop időpontra Megrendelő bármilyen okból kifolyólag nem tud eljönni, úgy a már megvásárolt részvételi díjért a legközelebbi alkalomra további vagy újabb díjak megfizetésének kötelezettsége nélkül jöhet. Ennek időpontjáról a Megrendelő Üzemeltetőtől kérhet tájékoztatást. A második, immár pót-alkalmon való bármilyen okból történő részvétel meghiúsulásának esete jogvesztő hatályú, azaz a befizetett részvételi díj elvész. Ettől eltérni csak az Üzemeltető engedélyével lehet.

Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a kifejezetten a legközelebbi alkalomra helyet foglalók létszáma eléri a maximumot. Ez esetben ezen Résztvevők előnyt élveznek az adott napra, így a szolgáltatást az eredeti időpontban igénybe venni nem tudó Résztvevő az azt követő alkalomra jöhet. Ez a “késleltetés” egészen addig történik, amíg nem lesz egy olyan pót-alkalom, ahol az eredeti alkalmon részt venni nem tudó Résztvevő is helyet kaphat.

Az eredeti időpontot igénybe venni nem tudó Résztvevők között – ha többen is vannak -, a pót-alkalmon való részvételi lehetőség jogával először az élhet, aki először jelezte, hogy nem tud eljönni. (Erről szükség szerint az Üzemeltető tájékoztatja az érintetteket.)

Az egyes szolgáltatások leírása, a részvétel – és a szolgáltatások részletei, tematikája a weblap megfelelő oldalain, az adott szolgáltatások leírásánál találhatóak meg.

3.3 A megrendelés.

A Megrendelő a weblapon keresztül ajánlatot kérhet, vagy a megrendelhető szolgáltatásokat, termékeket meg is rendelheti, meg is vásárolhatja.

Egyedi szolgáltatásoknál, pl. 3.2.1. és 3.2.2.a. és 3.2.2.b. pontoknál, ahol a teljesítés mikéntje, mibenléte, határideje és árazása függ a Megrendelő specifikációjától, előzetes egyeztetést követően Szolgáltató utólag, emailben ad ajánlatot, melyben egyedileg kerülnek rögzítésre a teljesítéshez köthető kötelezettségek és vállalások.

Állandó tartalmú szolgáltatások esetében, pl. 3.2.2.c., lehetőség van a megrendelésre azonnali fizetéssel, vagy átutalásos módon.

Az adott szolgáltatásra kiterjedhetnek bizonyos korlátozások, ilyen lehet például, de nem kizárólag egyes fizetési módok korlátozása, ha maximalizált számú résztvevő vehet rajta részt vagy, ha limitált számban rendelhető meg. Az ilyen korlátozásokat Szolgáltató igyekszik előre feltüntetni az adott termék, szolgáltatás leírásánál. Ugyanakkor Szolgáltató vállalja, hogy a korlátozásokról a számla kiküldésével egyidőben tájékoztatja Megrendelőt, aki ezek fényében, a számla és a tájékoztatást kiküldésétől számított 24 órán belül rendelési szándékát megváltoztathatja, vagy a vásárlástól elállhat.  Ez utóbbi esetben Szolgáltató az előre utalt vagy online, bankkártyával kifizetett összeget köteles 8 napon belül visszautalni Megrendelő részére.

Sürgős esetben, vagy egyedi megegyezés keretein belül, jellemzően, de nem kizárólag felárért, Szolgáltató feloldhatja az említett korlátozásokat, például lehetővé teheti több résztvevő részvételét is. Ez esetben azonban ez a feloldás nem sértheti vagy módosíthatja jelentősen hátrányos mértékben a többi résztvevő a termék leírásakor részletezett jogait és érdekeit. Az egyedi megegyezések részleteiről és feltételeiről Megrendelő a IX. pontban megadott, egyben Ügyfélszolgálati elérhetőségeken tájékozódhat.

A 3.2.3. pontban említett-, valamint jellegükből adódóan a szintén ide sorolható további termékek elektronikus termékek, pl. kiadványok vagy videók.

Ezen termékek jellemzően, de nem kizárólag .pdf formátumban elérhető elektronikus kiadványok, vagy valamely videó formátumban, vagy a Szolgáltató szabad döntése alapján valamely videós platformon keresztül elérhető audióvizuális termékek, és kizárólag elektronikus úton érhetőek el. Kézzel fogható, fizikai verziójuk nem létezik. A megrendelt .pdf (és a hasonló) kiadványokra kiküldéskor Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, egyedi beazonosításra alkalmas, akár személyes adatot is feltüntetethet – azok közül, melyek a megrendeléskor egyébként is megadásra kerülnek. Ennek célja a dokumentum személyre szabása, és a szerzői jogok védelme.

Egyúttal Megrendelő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megrendelt terméket kizárólag saját célra használhatja. Azt harmadik fél számára történő átengedése, átruházása, valamint másolása, felhasználása, terjesztése, megosztása, stb. Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos. Engedély hiányában, a felsorolt (és ehhez hasonló) cselekmények esetén Megrendelő utólagosan jogdíj/kötbér megfizesére köteles, melynek irányadó mértéke az I. pont második bekezdésében sorolt összeg kétszerese. Egynél többször előforduló és/vagy ismétlődő jogsértés esetén minden egyes további harmadik fél esetén külön-külön köteles jogdíjat/kötbért fizetni, az összegek pedig az előző mondatban megjelölt összeg négyszeresének felelnek meg.

Az online termék bankkártyás kifizetése esetén a sikeresen teljesült fizetést követően legfeljebb fél órán belül a vásárló rendelkezésére áll, pl. letöltő linket kap vagy a konkrét terméket emailben küldi ki a rendszer. Utalásos fizetés esetén Szolgáltató az összeg beérkezését követően, törekedve a minél hamarabb történő kiküldése, 3 munkanapon belül vállalja a termék elküldését.

A termék kiküldését követően a terméket újra kizárólag a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően vállalja Szolgáltató, a vonatkozó “bizonyítékok” beérkezését követő 14 napon belül. Hitelt érdemlő bizonyíték hiányában Szolgáltató jogosult a termék újbóli elküldésének megtagadására.

 

A szerződés megrendelésre vonatkozó része a Megrendelő részéről a kifizetett összeg megérkezésétől, Szolgáltató részéről pedig a számlát is tartalmazó és esetlegesen további információkat is tartalmazó visszaigazoló e-mail elküldésétől számított legkésőbb 24 óra múlva lép hatályba, amennyiben ezen visszaigazoló emailre Megrendelő részéről nem történik visszajelzés.

A szolgáltatásra vonatkozó, kedvezményre vagy ajándékra jogosító kupon a megrendelés véglegesítése előtt érvényesíthető.

A Fizetés gombra kattintva lesz mód megadni a számlázáshoz (esetleg a házhozszállításhoz) szükséges adatokat – vagy be lehet jelentkezni, ha a Megrendelő már regisztrált. Szintén itt választható ki a választott fizetési (esetleg szállítási) mód. Továbbá, ugyanitt kerül feltüntetésre a teljes fizetendő összeg is. Végül, de nem utolsó sorban, ha Megrendelőnek a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen megjegyzése van, vagy valamilyen pontosítást szeretne, itt hagyhat üzenetet is Szolgáltatónak.

Az egyes termékek oldalain a termék bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ára került feltüntetésre.

Megrendelés leadásához nem szükséges a regisztráció, de ajánlott. A rendelés során az alábbi adatok megadása szükséges:

– számlázási cím:

Név vagy cégnév

Cím vagy székhely (Ország, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, emelet, ajtó, egyéb, pl. kapucsengő)

E-mail cím

Telefonszám

Adószám

– szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől):

Név vagy cégnév

Cím

Kapcsolattartó vagy átvételre jogosult

A weblapon leadott megrendelést Szolgáltató csak akkor tudja felvenni és teljesíteni, ha a Megrendelő a Pénztár oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Szolgáltató felelősséget nem vállal (pl. (levelezőrendszerek hibája, spam-szűrők, stb.). A hibásan vagy hiányosan megadott információkból eredő szállítási vagy egyéb többletköltségek Megrendelőt terheli, az ebből adódó károkért Szolgáltató nem felelős.

A megrendeléskor ki kell választani a szállítási módot és a fizetési módot. Ezekről a 3.4 és a 3.5 pontok rendelkeznek.

Az egyes szolgáltatások megrendelése, illetve az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos eseményekre való jelentkezés módja a fentiektől eltérhet. Erről Megrendelő a webshop megfelelő oldalain kaphat naprakész és teljes körű információt és tájékoztatást.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy versenyérdekekre hivatkozva visszautasítson egy megrendelést. Ilyen esetben, amennyiben már ki lett fizetve a szolgáltatás, annak díját 8 napon belül visszautalja.

3.4 Szállítás. Amennyiben egy megrendelt terméket, jellegéből adódóan, Megrendelő házhozszállítással meg tud rendelni és ezt kéri is, úgy a termék eljuttatása történhet opcionálisan házhozszállítással vagy személyes átvétellel.

Személyes átvétel Budapesten a VIII. kerületben, a Palotanegyedben lehetséges. A személyes átvétellel történő megrendelés esetén a szállítási költség ingyenes.

Házhoz szállítás esetén a házhozszállítás díját a Pénztár felületen a rendszer automatikusan hozzáadja a számla végösszegéhez.

Az egy adott Megrendelő által ugyanarra a címre, de külön leadott megrendelésekre külön szállítási költség kerül felszámolásra. Amennyiben Megrendelő ennek tényét jelzi az Ügyfélszolgálaton, és az előző megrendelések még nem kerültek kiküldésre, úgy több rendelés összevonható, azzal, hogy amennyiben egy összevont rendelés tömege és/vagy térfogata átlép egy bizonyos szintet, úgy az összevonás ellenére az együttes méret – vagy tömegnövekedés miatt a szállítási költség is növekedhet.

A szállítási költség változtatásának-, valamint mértékének egyedi elbírálás alapján történő módosításának jogát Szolgáltató fenntartja.

A termék kézbesítésének időpontja változó lehet, különös tekintettel a beérkező megrendelések mennyiségére. Így a Szolgáltató a kézbesítés időpontját alap esetben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail küldésétől számított 8 munkanapban határozza meg, azzal a kitétellel, hogy ez az aktuális körülményektől függően változhat, továbbá mindent megtesz, hogy ez az idő a lehető legrövidebbre csökkenjen. Amennyiben az előzőekben meghatározotthoz képest megnövekedett szállítási idő várható, erről Megrendelőt még a megrendelés elküldése előtt, a weboldalon tájékoztatja a Szolgáltató.

Szolgáltató csak hozzávetőleges szállítási időintervallumot tud megadni.

Amennyiben Megrendelő futárcéggel történő házhozszállítást kért, úgy az első kiszállítási kísérletet követően, ha az sikertelen volt, a fuvarozó alvállalkozó megbízottja erről értesítést fog hagyni a Megrendelőnek, esetenként megpróbálja telefonon is elérni a kiszállítás előtt, és még egyszer megkísérli a kézbesítést. Ez a második kézbesítési kísérlet Megrendelő részére ingyenes. Minden további kézbesítési kísérlet 1500 Ft + 27% Áfa, amely Megrendelőt az eredeti költségein felül terheli.

Megrendelő az aktuális, naprakész szállítási vagy kézbesítési díjakról a weblapon tájékozódhat.

Feláras, soron kívüli vagy sürgősségi kézbesítés lehetőségéről és áráról a webáruház elérhetőségein lehet érdeklődni.

Bizonyos vásárlási összeg felett, vagy egyes időszakos akciók keretein belül a házhozszállítás díja ingyenes lehet.

3.5 Fizetés. A webáruházban értékesítésre kínált termékekért/szolgáltatásokért fizetni lehet előre utalással és online, bankkártyával.

Online, bankkártyás fizetésre lehetőség van a Barion rendszerén keresztül.

A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Opcionálisan lehetőség lehet még a PayPal, vagy más online fizetési rendszerek használata is.

Szolgáltató, minden megrendelést követően, a magyar számviteli törvényeknek megfelelően kiállított számlát a megrendelés során megadott email címre, emailben juttatja el a megrendelőnek. Ezen felül, kiszállítás esetén a csomagban vagy a csomaggal együtt is eljuttatja Megrendelőnek.

IV. Lemondás, vis major, referencia

4.1 Lemondás. Rendezvény jellegű szolgáltatás esetén, például 3.2.2.c., a megrendelést követően a részvétel lemondása kizárólag írásban lehetséges, a IX. pontban írt ügyfélszolgálati elérhetőségeken, e-mail-ben is.

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás átruházására, delegálására is lehetőséget ad.

Azonban, a szolgáltatás kezdetét megelőzően 120 órával (5 nap), és az ez után történő lemondás esetén Megrendelő mindenképp köteles a teljes díj kifizetésére, akkor is, ha a Megrendelő vagy delegáltja nem tud eljönni.

Amennyiben a weboldalon olyan termék is értékesítésre kerül, amelyre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében él a 14 napos elállási jog, úgy azt a termék adatlapján Szolgáltató egyértelműen feltünteti. Ekkor Megrendelőt a szerződés megkötésének, azaz a megrendelés napja, és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

Elállásra vonatkozó igényt a Megrendelő az erre a célra létrehozott „Elállási nyilatkozat” formanyomtatványon – INNEN letölthető – jelenthet be Szolgáltatónak. A vásárló az elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozatminta útján is közölheti. Az e jogszabályon alapuló elállást megindokolni nem kell.

A 3.2.3. pontban sorolt termékek esetében a vásárlástól való elállás kizárólag a fizetés teljesülését megelőzően lehetséges.

Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy Szolgáltató a vételárat alapértelmezett esetben nem téríti vissza. Azonban – előzetes egyeztetést és megegyezést követően – Felek ettől eltérhetnek.

4.2 Vis Major. Vis major esetén Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis major-nak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös, de nem kizárólagos tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.

4.3. Szolgáltatások. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a weboldalon vásárolt vagy megrendelt szolgáltatásokat Üzemeltető közvetített szolgáltatásként értékesíti, úgy azok vonatkozásában garanciálisan az alvállalkozó köteles helyt állni, akkor is, amennyiben azok a SEOtudatos vagy #SEOtudatos márkanevek alatt kerültek értékesítésre.

A Szolgáltató mindent megtesz a vitás helyzet békés rendezéséért.

4.4 Referencia. A rendezvény jellegű szolgáltatások esetében Megrendelő hozzájárul, hogy a szolgáltatás során róla fotók készüljenek, és azt Szolgáltató a saját oldalain és közösségi média felületein megjelentesse, marketing-, sales- és egyéb aktivitásai során felhasználja.

A felhasználás Megrendelőre nézve természetesen nem lehet megalázó, méltatlan, jó hírnevét nem csorbíthatja, becsületét nem sértheti.

V. Szerzői jogok

A seotudatos-szovegiras.hu oldalon található valamennyi tartalom és intellektuális termék (szöveg, cikk, know-how, termékismertető, logó, termékkép, márkanév, kreatív név, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a webáruház és a weblap üzemeltetőjét, Szolgáltatót illetik meg. Ugyanez igaz a Szolgáltató által küldött ingyenes, letölthető vagy más módon Megrendelőnek eljuttatott anyagokra is, akkor is, ha azokat Megrendelő a hírlevélre való feliratkozásért, vagy más, egyéb okból kifolyólag kapta Szolgáltatótól.

A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.

Egyebekben pedig a jelen ÁSzF I. pontja az irányadó.

VI. Adatvédelmi rendelkezések

Lásd az Adatkezelési tájékoztatóban.

A Megrendelő az Adatkezelési szabályzatban rögzítetteket megismerte és tudomásul vette.

VII. A szerződés hatálya

A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Felekre a Látogató weboldalon, weboldalon való böngészésének megkezdésétől, a hírlevelekre, levelező listákra való feliratkozásának pillanatától, valamint a Megbízóval való kapcsolatfelvétel pillanatától, és különösen a Megrendelő által leadott megrendelést követően, valamint minden további, egy megrendelést egyértelműen hatályosító, jelen szerződésben nem tárgyalt mód esetében.

VIII. Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével (IX. pont).

Szóbeli panasz esetén Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt.

Ha Megrendelő a Szolgáltató panaszkezelését vitatja, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a vásárlónak eljuttatja.

Írásban (ideértve az elektronikus úton) vagy telefonon tett panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszolja meg – egyúttal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Amennyiben Szolgáltató elutasítja a panaszt, azt indokolni köteles. Egyúttal köteles felhívni Megrendelő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Egyebekben fogyasztóként erről Megrendelő az alábbiak szerint tájékozódhat, további panaszt az alábbiak szerint tehet, vitás esetben jogorvoslati lehetőséget az alábbiak szerint kaphat:

Megrendelő fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az illetékes kormányhivatalok listája IDE kattintva érhető el.

IX. Egyéb rendelkezések, Ügyfélszolgálat

A seotudatos-szovegiras.hu oldal használatával a weboldal és a webshop használója, Megrendelő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és azt magára nézve kötelező érvényűen elfogadja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A megrendeléssel vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos valamennyi információt, közleményt és változást a Szolgáltató kizárólagosan írásos kommunikáció során közlik (lsd. következő bekezdés). Az információ e-mailben való megküldésével az információ a regisztrált felek részére kézbesítettnek tekintendő.

Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek:

– a Szolgáltató részéről elsődlegesen az info@seotudatos-szovegiras.hu,

– a Látogató/Megrendelő részéről pedig a honlapokon a feliratkozás vagy kapcsolatfelvételkor megadott e-mail-címe.

A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. A dezinformáltságból eredő felelősséget és kártérítést Szolgáltató kizárja.

Céginformáció, egyben Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Szolgáltató: Tóth Adorján ev., kisadózó
Adószám: 69623374-1-42
Székhely: 1085 Budapest Mária u. 18. fsz. 4.
Kapcsolat: Tóth Adorján
Tel: +36 70 42 69 699 (munkanapokon 10-16 óráig)
e-mail: info@seotudatos-szovegiras.hu

A Webáruházban leadott megrendelés útján létrejött szerződés, azaz a jelen szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország törvényei az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei hatályon kívül helyezik a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást, kivéve a kifejezetten jelen ÁSZF rendelkezéseinek felülírására létrehozott esetleges Egyedi Szerződést. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.